Avís Legal

La informació i material contingut en aquest lloc són, només, per referència general. VISIONS s’eximeix de qualsevol garantia o representació de cap tipus, expressa o implícita, quant a qualsevol assumpte relacionat amb aquest lloc o qualsevol lloc vinculat. En la màxima mesura permesa per la llei, VISIONS no acceptarà cap responsabilitat respecte de qualsevol pèrdua o perjudicis derivats aquí.

La vinculació dels llocs web de tercers a aquest lloc no indica cap associació o endós per part de VISIONS. VISIONS no assumeix cap responsabilitat o obligació de cap tipus per les activitats realitzades o informació continguda en els llocs web de tercers.

A més de la informació personal, VISIONS serà lliure de reproduir, utilitzar, revelar i distribuir les seves comunicacions amb nosaltres a tercers, així com a utilitzar qualsevol idea, concepte, saber fer o tècniques contingudes en les comunicacions per a qualsevol propòsit. Comunicacions inclou, però no es limiten, a comentaris, preguntes, comentaris, suggeriments i similars.

Es prohibeix l’ús del contingut d’aquest web, excepte autorització prèvia per escrit.