Dades Territorials

arrow Andalucia
panel_datos_ANDALUCIAUn 9,5% de la població d’Andalusia pateix algun tipus de discapacitat. Aquesta xifra suposa un total de 716.100 andalusos, de les quals un 61,57% són dones. Si ens fixem en el nombre de persones en edat laboral amb certificat de discapacitat aquestes sumen 247.500.

La taxa d’atur de les persones amb discapacitat actives és del 43%, un 0,6% més que la taxa espanyola. El 19,1% de les persones amb discapacitat en la comunitat estan ocupades, enfront del 24,3% en el conjunt d’Espanya. El percentatge d’assalariats amb discapacitat amb contracte indefinit va ser el 2013 del 79,8%, per sobre del 79,2% a Espanya i superior al percentatge de contractació indefinida que presentaven els assalariats sense discapacitat a Andalusia que va ser del 68,3%.

El 2014 es van registrar a Andalusia 41.866 contractes a persones amb discapacitat. El 63,9% d’aquests contractes es varen fer a homes, enfront del 36,1% a dones. Per franges d’edat, els treballadors entre 25 i 45 anys es van emportar el 56,37% dels contractes, els majors de 45 anys el 38,28% i els menors de 25 anys només un 5,35%.
Si ens fixem en la formació acadèmica, la comunitat andalusa és la segona comunitat autònoma del país amb major nombre d’universitaris amb discapacitat contractats l’any passat, amb un total de 1.767. En quant al sector, el 72,4% dels contractes registrats es varen donar al sector serveis.

A Andalusia hi ha un total de 608 Centres Especials de Treball. El 51,6% de la plantilla està formada per persones amb especials dificultats d’inserció. Respecte a la població total andalusa, aquests donen feina a un 0,61% de persones discapacitades amb especials dificultats d’inserció.

Mapa laboral de la discapacitat a Màlaga
La província de Màlaga té un 6,76% de població amb algun tipus de discapacitat. El 2014 es van realitzar un total de 7.320 contractes a persones amb discapacitat, el que la col·loca com la segona província andalusa amb més persones discapacitades contractades només per darrere de Sevilla (9.723 contractes).

L’any passat a Màlaga es van comptabilitzar 5.758 demandants aturats amb discapacitat (un 2.18% més que el 2013), fet que suposa el 3,34% de persones amb discapacitat. Màlaga se situa com una de les províncies espanyoles en les que més ha disminuït l’atur de les persones amb discapacitat.

Per franges d’edat, la contractació laboral de persones amb discapacitat a la província en 2014 es va situar en un 56,8% en treballadors entre 25 i 45 anys. Per sexes, el 56,01% dels contractes van ser a homes i per sectors 89% es van registrar en el sector serveis.

Si ens fixem en el nivell formatiu, 416 contractes, un 5,6% es van fer a persones amb estudis universitaris. Això situa Màlaga com la província amb major nombre de contractes a persones discapacitades amb formació universitària.

arrow Aragó
aragon40.600 llars a Aragó tenen alguna persona amb discapacitat en edat laboral. Això representa un 10.1% del total de llars de la comunitat, 0,6% més que la mitjana espanyola que se situa en 9,5. A Aragó ha disminuït en un 10,77% la població de persones que pateixen algun tipus de discapacitat en edat laboral. El 39,5% de les persones en edat activa en la comunitat autònoma tenen un grau de discapacitat reconegut superior al 64%.

El 2014 es van registrar 4.862 contractes a persones amb discapacitat. Per franges d’edat, els treballadors entre 25 i 45 anys es van emportar el 52% dels contractes. Si ens fixem en la formació acadèmica, el 42% dels treballadors amb discapacitat contractats havia acabat l’ESO. Un 5,68% tenia estudis universitaris.

Si tenim en compte el tipus de discapacitat que tenien els contractats amb discapacitat a Aragó en 2014, un 45,24% tenien algun tipus de discapacitat física, una 12,15% sensorial i un 11,43% psíquica.

El 77,5% dels contractes a persones amb discapacitat a Aragó en l’últim any (2014) es van registrar en el sector serveis.

Els aturats amb discapacitat a Aragó sumen 3.028 persones. D’aquestes, el 48,31% té més de 45 anys.

Saragossa en xifres
El 2014 es van registrar a la província de Saragossa un total de 3.659 contractes a persones amb discapacitat. D’aquests contractes, un 53,83% van ser a persones d’entre 25 i 45 anys, i un 38,2% a majors de 45 anys.

El 39% dels contractes fets en 2014 van ser per a dones amb discapacitat. Altres dades a destacar d’aquests contractes: el 35% de les persones contractades tenien estudis superiors; el 11,65% patien una discapacitat psíquica i un 18,37% es van registrar en el sector de la indústria.

A Saragossa es van comptabilitzar l’any passat 2446 persones amb discapacitat aturades. Un 44,25% d’aquestes persones tenien entre 25 i 45 anys, un 35,2% havien acabat l’ESO i un 14,72% patien una discapacitat sensorial.

Destacar que un 9,12% dels aturats aragonesos amb discapacitat no ha tingut una ocupació anterior.

arrow Cantabria
Datos de CantabriaA la comunitat de Cantàbria hi ha 23.500 persones amb discapacitat en edat activa, el que representa un 1,17% del total de la població càntabra. El 2014 es van signar un total de 3.211 nous contractes a persones amb discapacitat, el que va suposar un augment del 26,8% respecte a l’any anterior. Aquests contractes, a més, representen el 1,58% del total de contractes signats a Cantàbria en 2014.

Per sexes, el 58,3% dels nous contractes els han signat homes, mentre que la resta, un 41,7% són contractes a dones. Si ens fixem en el nivell d’estudis, el 5,2% dels contractes registrats el 2014 a Cantàbria els van signar persones amb discapacitat amb estudis universitaris, mentre que només un 0,09% eren persones sense estudis. Per sectors, el 81,9% de les persones amb discapacitat que treballen ho fan en el sector serveis.

La taxa d’atur de persones amb discapacitat a Cantàbria és del 4,9% i el 76% de les persones amb discapacitat que busquen feina a la comunitat tenen una discapacitat física.

arrow Catalunya
dades_catUn 7,16% dels més de 7,5 milions d’habitants que té Catalunya actualment, pateix algun tipus de discapacitat reconeguda, el que significa 537.998 catalans. El 63% de les persones amb discapacitat són inactives tot i que Catalunya és la comunitat autònoma que concentra el major nombre de persones amb discapacitat actives amb pràcticament el 18%.

Les persones amb discapacitat representen el 3% de l’atur a Catalunya. Per sectors, el 72,5% d’aturats amb discapacitat procedeixen del sector serveis. I si ens fixem en el nivell educatiu, el 67,5% d’aquests desocupats només ha completat l’educació bàsica. La taxa d’atur de llarga durada es va multiplicar per 6 en el període 2008-2013 a Catalunya, mentre que a Espanya ho va fer per 5,5 i a Europa per 1,8.

En quant a ocupació, Catalunya concentra un 22,8% del total de la contractació de tot l’estat espanyol. Un 0,46% de les noves contractacions fetes a Catalunya el 2014 han estat a persones amb discapacitat. Es tracta d’una contractació temporal en el 87% dels casos i amb un salari un 11,5% inferior a que cobren els treballadores sense discapacitat.

Cal tenir en compte que el 90% de contractes es realitzen al sector serveis. El 56% del contractes realitzats són a homes, que en un 36% de casos tenen el títol d’ESO i en un 35% són persones amb més de 45 anys. Avui dia, el 40,9% del empleats tenen una discapacitat auditiva.

Per acabar, cal destacar que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb major nombre de Centres Especials de Treball (CET), 282 amb un total de 11.594 persones amb discapacitat contractades. D’aquestes, un 54% tenen una discapacitat intel·lectual. Catalunya és també la comunitat autònoma que lidera l’ocupació de persones amb especials dificultats. La nova contractació a Catalunya ve determinada pel paper dels CET, ja que un 70% dels nous contractes els van impulsar centres especials de treball que majoritàriament desenvolupen serveis de jardineria, neteja i manipulats.

Barcelona > Maresme > Mataró
La província de Barcelona té un 7,14% de la població amb algun tipus de discapacitat reconeguda que han generat un total de 16.307 contractes, el que significa un 8,53% del total de la contractació, 9.045 d’ells a persones entre els 25 i 45 anys.

Si parlem de la comarca del Maresme, ens trobem que el 5,33% de la població pateix algun tipus de discapacitat. En números absoluts parlem de 23.321 persones. Per tipus de discapacitat:

El 58% de les persones amb discapacitat que viuen al Maresme tenen entre un 33 i un 64% de discapacitat reconeguda; un 25% té entre un 65 i un 74% de discapacitat i un 17% té un percentatge de discapacitat superior al 75%. Del total de persones amb discapacitat a la comarca, podem dir que un 51% són dones i que un 28% tenen entre 35 i 54 anys. Al Maresme hi trobem 13 CET, amb un total de 604 treballadors.

Dels 124.280 habitants que té la ciutat de Mataró hi ha un 6,08% de persones amb discapacitat, és a dir, un total de 7.551 persones, un 57% amb discapacitat física i un 11% amb discapacitat psíquica.