Discapacitat i treball

Un binomi amb un llarg camí per davant

Un 4,7% de la població espanyola -prop d’un milió i mig- té algun tipus de discapacitat i, d’ells, un de cada quatre treballa. Es tracta d’una xifra que ha estat tradicionalment molt allunyada de la mitja de la resta de la població. Els índexs d’atur d’aquest col·lectiu es situa al voltant del 35%, nou punts més que les persones que no tenen cap discapacitat. El 60% dels aturats ho són de llarga durada, víctimes també de la destrucció de llocs de treball que en els darrers anys ha afectat a tota mena de col·lectius.

En el costat positiu de la balança destaca que el 2014 van augmentar un 19% les contractacions a persones amb discapacitat i que la majoria són assalariats i un alt percentatge, un 78%, té un contracte indefinit. En aquest cas, es tracta de xifres similars a les de la resta de la població, que també s’aproxima al 80% d’indefinits. A més, el 75% dels treballadors amb discapacitat té més de tres anys d’antiguitat a l’empresa i més del 80% té una feina a temps complet.

stats01_cat

Però sens dubte, queda encara molt camí per recórrer. Segons la Llei General de la Discapacitat (LGD), en les empreses de més de 50 treballadors com a mínim el 2% de la plantilla hauria de tenir algun tipus de discapacitat, una situació que, a la pràctica, no es dóna en gairebé el 50% dels casos. A més, el salari mitjà de les persones amb discapacitat és un 10% inferior que el de les persones sense discapacitat i la tendència de les noves contractacions apunta clarament a un increment de l’ocupació a temps parcial.

Un perfil tipus
Per sexes, el 58,4% de les persones amb discapacitat que treballen són homes, mentre que el 41,6% són dones. Hi ha també diferències segons el tipus de discapacitat y mentre les persones amb alguna discapacitat sensorial o física tenen uns índexs d’ocupació d’entre el 40% i el 60%, la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental en el mercat laboral és molt inferior. No arriba al 30%. Per sectors, el sector serveis i la indústria són els que tenen més pes. Les feines més ofertades per les empreses són les relacionades amb tasques administratives, operativa, logística i serveis. Només el 3% de persones amb discapacitat ocupa càrrecs de direcció.

stats02_cat

En definitiva, el perfil de la persona amb discapacitat que treballa és el d’un home de 25 a 44 anys, amb una discapacitat física y estudis de Secundària, que realitza la seva activitat professional contractat per una empresa del sector serveis, en una ocupació amb poca qualificació i amb un contracte temporal per a treballar en la seva mateixa província.

El paper dels centres especials de treball
Un dels actors importants per eliminar les barreres entre discapacitat i ocupació són els centres especials de Treball (CET). Hi ha més de 2.000 a Espanya, la majoria privats. Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya i Madrid centralitzen més de la meitat d’aquests centres, que donen feina a 65.000 persones amb discapacitat a Espanya -prop del 90% del total d’usuaris. Un 48% pateixen una discapacitat física; un 41%, psíquica, i un 11%, sensorial. El paper d’aquests centres és fonamental, especialment per a les persones amb una discapacitat severa. Prop de la meitat de les persones contractades pels CEE tenen dificultats especials per al desenvolupament d’una vida normalitzada, sobretot per una discapacitat psíquica.

Els CET juguen un paper decisiu entre el col·lectiu de persones amb discapacitat. Suposen el 0,3% del PIB espanyol però són capaços de crear més ocupació que el 99,7% restant del mercat. Això només s’aconsegueix amb un gran esforç i la convicció que el valor social és imprescindible per continuar endavant.